ASOARTE

Jarduerak

  1. Euskadiko turismo hartzailearen sektorea esklusiboki ordezkatzeko gonbidatua izan den foro guztietan jarduneko partaidetza izatea. Egungo gure partaidetza: Berrikuntza eta Lehiakortasun Foroa, Euskal Itsasertzeko Turismoa Dinamizatzeko Mahaia, Eusko Jaurlaritzako Marketing  Plana, Bizkaiko Foru Aldundiko Turismo Mahaia.

  2. Herrialdeko turismo operadoreen jarduerarekin loturiko arazoetan zein politikatan esku hartzea, lege eta estatutu esparruetan.

  3. Elkartearen jarduerarekin loturiko lege antolamenduan ekimena eta partaidetza erakustea, elkartearen eta bere kideen hobekuntza bilatuz.

  4. Elkartearen jarduerak etika arauak eta lanbide duintasuna defendatuz garatzen direla ziurtatzea.

  5. Turismo esparruan garapena bultzatzea edo lanbide, teknologia, kultura esperientziak elkarraldatzea.

  6. Bere bazkideen lanbide hobekuntza bultzatzea, mintegiak, hitzaldiak, jardunaldiak, etab. bezalako jardueren antolamendua dela medio.

  7. Bere kideen arteko ezberdintasunak ebazteko bitartekotza egitea, lanbide jarduera hala nola horien eta hirugarrenen arteko jarduera kontuan hartuta.

  8. Turismo hartzailearen sektorea sustatzea, helburu komunak lortzeko merkatu estrategia bat, erakundeekin elkarlanean.